İnsan Haklarının ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Sözleşme
Konuları: İnsan Hakları
İmza Yerleri ve Tarihleri: Roma (04.11.1950)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Türkiye tarafından 18.05.1954 tarihinde onaylanmıştır.
Diğer Bilgiler: 213 UNTS, 221.Reg.No.2889-ÖKÇÜN


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 10.03.1954
Sayısı: 6366


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 19.03.1954
Resmi Gazete Sayısı: 8662
Düstur Kaydı: III (35) 1567