Konşimentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası Sözleşme

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Sözleşme
Konuları: Deniz
İmza Yerleri ve Tarihleri: Brüksel (25.08.1924)
Diğer Bilgiler: 120 LoNTS, 155.Reg.No.2764-ÖKÇÜN


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 14.02.1955
Sayısı: 6469


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 22.02.1955
Resmi Gazete Sayısı: 8937
Düstur Kaydı: III (36) 255