Kuzey Atlantik Andaşması Teşkilatının, Milli Temsilcilerinin ve Milletlerarası Personelin Statüleri Hakkında Söleşme'nin Fransızca Metnindeki Bazı Yanlışların Düzeltilmesine İlişkin Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin 12.12.1951 Tarihli Toplantısının Özet Tutanağı

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Özet Tutanak
Konuları: Uluslararası Örgütler ve Üyelik
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): NATO
İmza Yerleri ve Tarihleri: (12.12.1951)
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN