Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Krallığı ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Arasında Akdedilen İttifak, Siyasi İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Uluslararası Örgütler ve Üyelik
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Ankara Andlaşması Teşkilatı-Balkan Paktı (Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Krallığı, Yugoslavya Halk Cumhuriyeti)
İmza Yerleri ve Tarihleri: Bled (09.08.1954)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
XIV. Madde hükmü uyarınca son onay belgesinin tevdi tarihi olan 21.05.1955'te yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: 211 UNTS; 237.Reg.No.2855-ÖKÇÜN


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 16.02.1955
Sayısı: 6472


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 23.02.1955
Resmi Gazete Sayısı: 8938
Düstur Kaydı: III (36) 286