Türkiye-Irak Arasında İmzalanan Karşılıklı İşbirliği Andlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Andlaşma
Konuları: Uluslararası Örgütler ve Üyelik
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Irak
İmza Yerleri ve Tarihleri: Bağdat (24.02.1955)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
8. Madde uyarınca onay belgelerinin Ankara'da teatisi üzerine 15.04.1955 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: 233 UNTS; 199.Reg.No.3264-ÖKÇÜN


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 26.02.1955
Sayısı: 6496


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 28.02.1955
Resmi Gazete Sayısı: 8942
Düstur Kaydı: III (36) 422