Bağdat Paktı'na İlişkin Bildiri

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Bildiri
Konuları: Uluslararası Örgütler ve Üyelik
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Bağdat Paktı
İmza Yerleri ve Tarihleri: Londra (28.07.1958)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
İmza tarihi olan 28.07.1958 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: 335 UNTS, 205.Reg.No.4788-ÖKÇÜN