Şap Hastalığı Avrupa Mücadele Komisyonu Kuruluş Anlaşması

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Uluslararası Örgütler ve Üyelik-Tarım ve Hayvancılık
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Şap Hastalığı Avrupa Mücadele Komisyonu
İmza Yerleri ve Tarihleri: Roma (11.12.1953)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Türkiye 27.09.1955 tarihinde kabul etmiştir.
Diğer Bilgiler: FAO Konferansının 11.12.1953 tarihli 7. Toplantısında kabul edilmiştir.-191 UNTS, 285 ve 218 UNTS, 392.Reg.No.2588-ÖKÇÜN


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 25.03.1955
Sayısı: 6520


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 01.04.1955
Resmi Gazete Sayısı: 8970
Düstur Kaydı: III (36) 1049