Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması ve Ekleri (Tarifler-Hakeme Müracaat-Umumi Nizamname-Birleşmiş Milletler Teşkilatıyla Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği Arasında Anlaşma-Son İlave Protokolleri ile Tavsiyeler ve Dilek)

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Uluslararası Örgütler ve Üyelik-Posta ve Telekomünikasyon
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği
İmza Yerleri ve Tarihleri: Buenos Aires (22.12.1952)
Diğer Bilgiler: 6 UST, 1213-ÖKÇÜN


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 06.04.1955
Sayısı: 6533


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 16.04.1955
Resmi Gazete Sayısı: 8983
Düstur Kaydı: III (36) 1141