Londra'da akdedilen Beynelmilel Yükleme Sınırı Mukavelesi

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Mukavele
Konuları: Deniz
İmza Yerleri ve Tarihleri: Londra (05.07.1930)
Diğer Bilgiler: AHMET YAVUZ


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 6539


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 25.04.1955
Resmi Gazete Sayısı: 8989
Düstur Kaydı: III (36) 1250