Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi, Nihai Protokol ve Ekleri

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Sözleşme ve Protokol
Konuları: Deniz
İmza Yerleri ve Tarihleri: Londra (01.12.1933), ()

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Türkiye 20.08.1955 tarihinden itibaren hüküm ifade etmek üzere 20.05.1965 tarihine katılmıştır.
Diğer Bilgiler: 135 LoNTS, 301 ve 214 UNTS, 394.Reg.No.3119-ÖKÇÜN