Beratlara Ait Milletlerarası Bir Büronun İhdasına Dair Lahey'de İmzalanan Anlaşma

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Uluslararası Örgütler ve Üyelik-Düşünce ve Endüstri Hakları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Uluslararası Beraatlar Enstitüsü
İmza Yerleri ve Tarihleri: Lahey (06.06.1947)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Türkiye 23.09.1955 tarihinde Hollanda Hükümetine katılma belgesini tevdi etmiştir.
Diğer Bilgiler: 46 UNTS, 249 ve 572 UNTS, 295.Reg.No.714-ÖKÇÜN


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 13.05.1955
Sayısı: 6563


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 21.05.1955
Resmi Gazete Sayısı: 9011
Düstur Kaydı: III (36) 1455