Ankara Andlaşması Daimi Sekreterliği Memurlarının Diplomatik Statüsüne Mütedair Protokol

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Protokol
Konuları: Uluslararası Örgütler ve Üyelik
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Ankara Andlaşması Teşkilatı-Balkan Paktı (Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Krallığı, Yugoslavya Halk Cumhuriyeti)
İmza Yerleri ve Tarihleri: Belgrad (20.09.1954)
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 20.05.1955
Sayısı: 6619


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 28.05.1955
Resmi Gazete Sayısı: 9014
Düstur Kaydı: III (36) 1721