6632 Sayılı Kanunla Onaylanan Milletlerarası Kalay Anlaşmasının 4. Maddesinin Milletlerarası Kalay Konseyine ve Personeline Tanınan Vergi Muafiyetine Müteallik 22. Fıkrasının Kaldırılarak Yerine İki Fıkra İkamesi Hakkındaki Konsey Kararı

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Konsey Kararı
Konuları: Uluslararası Örgütler ve Üyelik
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Milletlerarası Kalay Konseyi
İmza Yerleri ve Tarihleri: Londra (18.10.1956)
Diğer Bilgiler: 326 UNTS, 312.Reg.No.3622-ÖKÇÜN


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 25.06.1958
Sayısı: 7156


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 04.07.1958
Resmi Gazete Sayısı: 9946
Düstur Kaydı: III (39) 1216