Milletlerarası İkinci Kalay Anlaşması

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Uluslararası Örgütler ve Üyelik
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Milletlerarası Kalay Konseyi
İmza Yerleri ve Tarihleri: Londra (29.09.1960)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Türkiye tarafından onay belgesi Birleşik Krallık Hükümetine 23.07.1964'te tevdi edilmiştir ve anlaşma Türkiye bakımından bu tarihte yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: 403 UNTS, 3 ve 566 UNTS, 370.Reg.No.5792-ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 21.05.1964
Sayısı: 6/3103
Resmi Gazete Tarihi: 19.06.1964
Resmi Gazete Sayısı: 11732
Düstur Kaydı: V (3/2) 2446