Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 16.02.1952 Tarihli Ticaret Anlaşmasının Feshi İhbar Edilmeyerek Yürürlük Süresinin Bir Yıl Uzatılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Türü: İki Taraflı
Tipi: Bakanlar Kurulu Kararı
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Almanya
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 15.01.1969
Sayısı: 6/11273
Resmi Gazete Tarihi: 06.02.1969
Resmi Gazete Sayısı: 13120
Düstur Kaydı: V (8/1) 271