Avrupa Para Anlaşmasının 31.12.1965 Tarihinden İtibaren Devamı ve Anlaşmanın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Konsey Kararı ve Ekleri

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Konsey Kararı
Konuları: Uluslararası Örgütler ve Üyelik
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Avrupa Para Anlaşması (EMA)
İmza Yerleri ve Tarihleri: Paris ()

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
01.01.1966 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 19.03.1966
Sayısı: 6/6164
Resmi Gazete Tarihi: 22.04.1966
Resmi Gazete Sayısı: 12281
Düstur Kaydı: V (5/2) 2076