Ad ve Soyadlarının Değişikliğine İlişkin Sözleşme (İstanbul, 04.09.1958)

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Sözleşme
Konuları: Kişilerin Statüsü (Ahvali Şahsiye)
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Almanya, Lüksemburg, Fransa, İsviçre, Hollanda, Belçika, Türkiye

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
08.10.1962
Yürürlülük Süresi: Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıl yürürlükte olacaktır.
Diğer Bilgiler: Sözleşme'nin yürürlüğe giriş tarihi bilgisi; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sayfasından alınmıştır.


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 07.06.1962
Sayısı: 62
Resmi Gazete Tarihi: 13.07.1962
Resmi Gazete Sayısı: 11153
Düstur Kaydı: V (1) 1008


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 13.07.1962
Resmi Gazete Sayısı: 11153
Düstur Kaydı: V (1) 1008


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Fesih ihbarı yapılmadıkça, 10 yıldan 10 yıla kendiliğinden yenilenecektir.