Ahvali Şahsiye ile ilgili Belge Örneklerinin Parasız Verilmesi ve Tasdikten Muaf Tutulması Hakkındaki Sözleşme

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Sözleşme
Konuları: Kişilerin Statüsü (Ahvali Şahsiye)
İmza Yerleri ve Tarihleri: Lüksemburg (26.09.1957)
Diğer Bilgiler: AHMET YAVUZ


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 130


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 19.12.1962
Resmi Gazete Sayısı: 11286
Düstur Kaydı: V (2) 328