Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Krallığı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti Arasında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kurulmasına Dair Anlaşma ile A, B, C, D, E ve F Ekleri (Lefkoşa, 16.08.1960)

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Kıbrıs
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Türkiye, Yunanistan, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Dili: İngilizce

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
12. Madde uyarınca imza tarihi olan 16.08.1960'da yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: *Anlaşma metni Resmi Gazete ve Düstur'da yayınlanmamıştır. *382 UNTS, 8. Reg. No. 5476


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 556
Resmi Gazete Tarihi: 10.04.1965
Resmi Gazete Sayısı: 11976
Düstur Kaydı: V (4/1) 457


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 01.01.1965