Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Garanti Andlaşması ve Bu Andlaşmanın İkinci Maddesinde Atıfta Bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının Temel Maddelerine Dair Liste (Lefkoşa, 16.08.1960)

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Andlaşma
Konuları: Kıbrıs
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Türkiye, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
Dili: İngilizce, Fransızca

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
V. Madde uyarınca imza tarihi olan 16.08.1960'da yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: *Andlaşma metni Resmi Gazete ve Düstur'da yayımlanmamıştır. *382 UNTS, 3. Reg. No. 5475


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 556
Resmi Gazete Tarihi: 04.10.1965
Resmi Gazete Sayısı: 11976
Düstur Kaydı: V (4/1) 947


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 01.01.1965