Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında İttifak Andlaşması ile I ve II Sayılı Ek Protokoller (Lefkoşa, 16.08.1960)

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Andlaşma ve Protokol
Konuları: Kıbrıs
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Türkiye
Dili: Fransızca

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
İmza tarihi olan 16.08.1960'da yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: *Andlaşma ve Protokoller Resmi Gazete ve Düstur'da yayımlanmamıştır. *397 UNTS, 297. Reg. No. 5712


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 556
Resmi Gazete Tarihi: 10.04.1965
Resmi Gazete Sayısı: 11976
Düstur Kaydı: V (4/1) 957


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 01.01.1965