Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesine Ekli Cetvellerde Yapılan Değişiklikler

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Sözleşme
Konuları: Uluslararası Suçlar
İmza Yerleri ve Tarihleri: New York (30.03.1961)
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 16.11.1967
Sayısı: 6/9123
Resmi Gazete Tarihi: 05.12.1967
Resmi Gazete Sayısı: 12768
Düstur Kaydı: V (7/1) 171