Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) İrlanda'nın Katılmasına İlişkin Protokol

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Protokol
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Ticari İşbirliği Teşkilatı ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması, İrlanda
İmza Yerleri ve Tarihleri: Cenevre (30.06.1967)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
19.09.1967 tarihinde Türkiye tarafından imzalanmıştır.-22.12.1967 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: Türkiye 19.09.1967 tarihinde imzalamıştır.-ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 08.01.1968
Sayısı: 6/9359
Resmi Gazete Tarihi: 25.03.1968
Resmi Gazete Sayısı: 12857
Düstur Kaydı: V (7/1) 951