İşçilerin İyonizyon Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında 115 Sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmes

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Sözleşme
Konuları: Çalışma ve Sosyal Güvenlik
İmza Yerleri ve Tarihleri: Cenevre (22.06.1960)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
15.11.1969 tarihinden itibaren hüküm ifade etmek üzere Türkiye tarafından 15.11.1968 tarihinde onaylanmıştır.
Diğer Bilgiler: 431 UNTS, 41 ve 652 UNTS, 44.Reg.No.6208-ÖKÇÜN


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 07.03.1968
Sayısı: 1033


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 02.07.1968
Sayısı: 6/10300
Resmi Gazete Tarihi: 25.07.1968
Resmi Gazete Sayısı: 12959
Düstur Kaydı: V (7/2) 2701