Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması ve Ekleri

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Uluslararası Örgütler ve Üyelik-Posta ve Telekomünikasyon
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği
İmza Yerleri ve Tarihleri: Montrö (12.11.1965)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Yayın tarihi olan 06.08.1968'de yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: Anlaşma ve eklerinin metinleri Düstur'a geçmemiştir.-ÖKÇÜN


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 19.03.1968
Sayısı: 1035


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 26.06.1968
Sayısı: 6/10270
Resmi Gazete Tarihi: 06.08.1968
Resmi Gazete Sayısı: 12969
Düstur Kaydı: V (7/2) 2685