Vatandaşlığın Kazanılması Konusunda Karşılıklı Bilgi Verilmesi Hakkındaki Sözleşme

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Sözleşme
Konuları: Uyrukluk
İmza Yerleri ve Tarihleri: Paris (09.10.1964)
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN -YÜRÜRLÜKTEN KALKAMAYA İLİŞKİN 2008/13353 SAYILI BKK METNİ EKTEDİR.


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 04.11.1968
Sayısı: 1043


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 6/12319
Resmi Gazete Tarihi: 19.09.1969
Resmi Gazete Sayısı: 13305
Düstur Kaydı: V (8/2) 2733


Yürürlülüğün Sona Erdiğine İlişkin Kararname
Metni: 30.09.2010