Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Koruma Sözleşmesinin 34. Maddesine Göre Yapılması Gereken Yayınlara Dair Karar

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Karar
Konuları: Deniz
Diğer Bilgiler: Sözleşmenin 5'inci fasıl 2'nci kaidesine göre yapılması gereken yayınlara dair olan kararın yürürlüğe konulması ve 6/5938 sayılı kararın yürürlükten kaldırılması hakkındaki 6/6218 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı-RG: 11.04.1966-12271-Düstur: V (5/2) 2091-ÖKÇ


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 12.02.1966
Sayısı: 6/5938
Resmi Gazete Tarihi: 23.02.1966
Resmi Gazete Sayısı: 12234
Düstur Kaydı: V (5/1) 706