Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatının (UNIDO) Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler ve Ona Bağlı İhtisas Teşekkülleri Arasında 21.10.1965 Tarihinde İmzalanan Değiştirilmiş Standart Anlaşmaya Taraf Olarak Katılmasını Sağlayan Anlaşma (Nota Teatisi)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Uluslararası Örgütler ve Üyelik-Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): BM Sınai Kılkınma Teşkilatı
İmza Yerleri ve Tarihleri: New York (12.08.1968), Ankara (14.04.1969)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
14.04.1969 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: 668 UNTS, 372.Reg.No.7959-ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 29.08.1969
Sayısı: 6/12320
Resmi Gazete Tarihi: 13.10.1969
Resmi Gazete Sayısı: 13325
Düstur Kaydı: V (8/2) 2798