1963 Tarihli Uluslararası Zeytinyağı Anlaşmasının 01.01.1974 Tarihinden 31.12.1978 Tarihine Kadar Yeniden Uzatılması ile İlgili Protokol

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Protokol
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
İmza Yerleri ve Tarihleri: Cenevre (23.03.1973)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 18.02.1974
Sayısı: 7/7836
Resmi Gazete Tarihi: 28.03.1974
Resmi Gazete Sayısı: 14841
Düstur Kaydı: V (13/1) 666