1963 Tarihli Uluslararası Zeytinyağı Anlaşmasının 01.01.1979 Gününden 31.12.1979 Gününe Kadar Yeniden Uzatılması ile İlgili Protokol

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Protokol
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
İmza Yerleri ve Tarihleri: Cenevre (07.04.1978)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 25.05.1979
Sayısı: 7/17527
Resmi Gazete Tarihi: 31.05.1979
Resmi Gazete Sayısı: 16652
Düstur Kaydı: V (18) 985