1979 Milletlerarası Zeytinyağı Anlaşması

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
İmza Yerleri ve Tarihleri: Cenevre (30.03.1979), (16.11.1979)
Diğer Bilgiler: Türkiye Cumhuriyeti Anlaşmayı 16.11.1979 tarihinde imzalamıştır.PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 09.04.1980
Sayısı: 8/658
Resmi Gazete Tarihi: 21.05.1980
Resmi Gazete Sayısı: 16994
Düstur Kaydı: V (19) 1167