Türkiye-Arnavutluk 1968 Tarihli Ticaret Anlaşmasına Ek 1976/1977 Dönemi Protokolü ve Ekleri İthalat ve İhracat Listeleri ile Teati Edilen Mektuplar

Türü: İki Taraflı
Tipi: Protokol ve Mektup
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Arnavutluk
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (16.04.1976)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
01.04.1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 13.06.1976
Sayısı: 7/12263
Resmi Gazete Tarihi: 04.08.1976
Resmi Gazete Sayısı: 15667
Düstur Kaydı: V (15/2) 3230