Türkiye-Çekoslovakya Cumhuriyeti Arasında Uzun Vadeli Ekonomik, Teknik, Sınai ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Çekoslavakya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (06.01.1976)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 23.01.1976
Sayısı: 7/11274
Resmi Gazete Tarihi: 13.03.1976
Resmi Gazete Sayısı: 15526
Düstur Kaydı: V (15/1) 660