Türkiye-Çekoslovakya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik Karma Komisyonu Birinci Toplantısına Dair Protokol ve Ekleri

Türü: İki Taraflı
Tipi: Protokol
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Çekoslavakya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Prag (20.05.1976)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 21.07.1976
Sayısı: 7/12572
Resmi Gazete Tarihi: 29.11.1976
Resmi Gazete Sayısı: 15778
Düstur Kaydı: V (16/1) 190