Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 16.02.1952 Tarihli Ticaret Anlaşmasının Feshi İhbar Edilmeyerek Yürürlük Süresinin Bir Yıl Uzatılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Türü: İki Taraflı
Tipi: Bakanlar Kurulu Kararı
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Almanya
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 31.01.1973
Sayısı: 7/5756
Resmi Gazete Tarihi: 15.02.1973
Resmi Gazete Sayısı: 14449