Türkiye-Irak Arasında Karma Ekonomik Komisyonu Birinci Dönem toplantısı sonunda İmzalanan Tutanaklar ve Ek Mektuplar

Türü: İki Taraflı
Tipi: Tutanak ve Mektup
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Irak
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (26.12.1980)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 16.02.1981
Sayısı: 8/2403
Resmi Gazete Tarihi: 29.04.1981
Resmi Gazete Sayısı: 17325
Düstur Kaydı: V (20) 1008