Türkiye-Irak Arasında Karma Ekonomik Komisyonu İkinci Dönem Toplantısı Sonunda İmzalanmış Olan Türk-Irak Ekonomik ve Teknik işbirliği Karma Komisyonu İkinci Dönem Oturumu Tutanağı, Ulaştırma Konusuna Dair Tutanak, Teknik ve bilimsel İşbirliği Programı ve 1981-1982 ve 1982-1983 Yılları İçin Kültürel ve Bilimsel Mücadele Programı

Türü: İki Taraflı
Tipi: Tutanak ve Program
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Irak
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (12.08.1981)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 24.09.1981
Sayısı: 8/3673
Resmi Gazete Tarihi: 25.12.1981
Resmi Gazete Sayısı: 17555
Düstur Kaydı: V (21) 610