Türkiye-Irak Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonunun Üçüncü Dönem Toplantısı Sonunda İmzalanan Tutanak

Türü: İki Taraflı
Tipi: Tutanak
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Irak
İmza Yerleri ve Tarihleri: Bağdat (02.12.1982)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 14.12.1982
Sayısı: 8/5849
Resmi Gazete Tarihi: 24.01.1983
Resmi Gazete Sayısı: 17938
Düstur Kaydı: V (22/2) 2000