Türkiye-Irak Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonunun İki Dönem Arası Olağanüstü Oturumu Sonunda İmzalanan Tutanak ve Eki Mektup

Türü: İki Taraflı
Tipi: Tutanak ve Mektup
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Irak
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (17.02.1983)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 22.04.1983
Sayısı: 83/6429
Resmi Gazete Tarihi: 29.05.1983
Resmi Gazete Sayısı: 18061
Düstur Kaydı: V (22/2) 2313