Türkiye-Irak Arasında Karma Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komitesi'nin Üçüncü Yarı-Dönem Olağanüstü Toplantısı Tutanağı

Türü: İki Taraflı
Tipi: Tutanak
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Irak
İmza Yerleri ve Tarihleri: Bağdat (30.05.1984)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 11.07.1984
Sayısı: 84/8285
Resmi Gazete Tarihi: 28.08.1984
Resmi Gazete Sayısı: 18503
Düstur Kaydı: V (24/1) 818