Türkiye-Irak Arasında Karma Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komisyonu'nun Dördüncü Olağanüstü Ara Toplantısı Mutabakat Zaptı

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mutabakat Zaptı
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Irak
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (06.08.1984)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 24.09.1984
Sayısı: 84/8569
Resmi Gazete Tarihi: 27.10.1984
Resmi Gazete Sayısı: 18558
Düstur Kaydı: V (24/1) 1045