Türkiye-Irak Arasında Karma Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komitesi Sekizinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mutabakat Zaptı
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Irak
İmza Yerleri ve Tarihleri: Bağdat (03.04.1988)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 13.05.1988
Sayısı: 88/12956
Resmi Gazete Tarihi: 28.06.1988
Resmi Gazete Sayısı: 19856