Türkiye-İngiltere Arasında Teknik İşbirliğine İlişkin Anlayış Memorandumunun Bazı Hükümlerini Açıklayıcı Nitelikteki Ek Mektuplar

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mektuplar
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (11.10.1978), (01.02.1979)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 06.07.1979
Sayısı: 7/17840
Resmi Gazete Tarihi: 28.09.1979
Resmi Gazete Sayısı: 16768
Düstur Kaydı: V (18) 1123