Ekonomik ve Teknik İşbirliği Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ile İran Şehinşahlık Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Makina Parkının Takviyesine Dair Mali Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İran
İmza Yerleri ve Tarihleri: Tahran (13.11.1975)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 23.02.1976
Sayısı: 7/11416
Resmi Gazete Tarihi: 07.03.1976
Resmi Gazete Sayısı: 15521
Düstur Kaydı: V (15/1) 675