Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile İran Yatırım, İktisadi ve Teknik Yardım Teşkilatı Arasında Hükümetimiz Adına İmzalanmış Bulunan Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İran
İmza Yerleri ve Tarihleri: Tahran (05.07.1978)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 07.08.1978
Sayısı: 7/16143
Resmi Gazete Tarihi: 19.09.1978
Resmi Gazete Sayısı: 16409
Düstur Kaydı: V (17) 939