Türkiye-İran Arasında Karma Ekonomik Komisyonu Toplantıları Sonucunda İmzalanan Mutabakat Zaptı

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mutabakat Zaptı
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İran
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (21.04.1983)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 11.08.1983
Sayısı: 83/6963
Resmi Gazete Tarihi: 17.10.1983
Resmi Gazete Sayısı: 18194
Düstur Kaydı: V (22/2) 2608