Türkiye-İran Arasında Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu'nun İkinci Dönem Toplantıları Sonucunda İmzalanan Mutabakat Zaptı ile 16.08.1984 Tarihli Protokol

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mutabakat Zaptı ve Protokol
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İran
İmza Yerleri ve Tarihleri: Tahran (01.05.1984), (16.08.1984)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 21.12.1984
Sayısı: 84/8894
Resmi Gazete Tarihi: 30.01.1985
Resmi Gazete Sayısı: 18651
Düstur Kaydı: V (24/2) 1326