Türkiye-İran Arasında Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Sonucunda İmzalanan Mutabakat Zaptı

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mutabakat Zaptı
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İran
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (21.01.1985)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 11.03.1985
Sayısı: 85/9231
Resmi Gazete Tarihi: 12.04.1985
Resmi Gazete Sayısı: 18723
Düstur Kaydı: V (24/2) 1599