Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 16.02.1952 Tarihli Ticaret Anlaşmasının Feshi İhbar Edilmeyerek Yürürlük Süresinin Bir Yıl Uzatılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Türü: İki Taraflı
Tipi: Bakanlar Kurulu Kararı
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Almanya
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 30.09.1978
Sayısı: 7/16619
Resmi Gazete Tarihi: 21.10.1978
Resmi Gazete Sayısı: 16441
Düstur Kaydı: V (17) 1031