Türkiye-Malezya Ticaret Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Malezya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (13.02.1977)
Diğer Bilgiler: PAZARCI


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 19.09.1977
Sayısı: 7/14159
Resmi Gazete Tarihi: 30.12.1977
Resmi Gazete Sayısı: 16155
Düstur Kaydı: V (17) 360